Destek

Hızlı ve net çözüm sunan ekibimiz sizelere zaman kazandırır.
EÇOP Programında "Yardım" / "Online Destek" linkini kullanarak destek alabilirsiniz.

Tel: 0850 420 27 04
Rehabilitasyon Merkezleri için Otomasyon Sistemi olan EÇOP'tan destek almak için mesai saatleri içerisinde iletişim kurabilirsiniz.
09.06.2019 12:00 MEBBİS'te 16 Mart-1 Eylül 2020 Arası Biten Ram Raporlarının Süresi 6 Ay Uzatıldı
Eçopta ram raporlarını toplu aktarmak için; Anamenü/ Mebbisten Aktar = sadece "Öğrenci Bilgileri" seçili olarak Başlat butona basılarak aktarılması sağlanabilir.
Okul saatinde ders yazmak için; Dönem ayarlarından Öğrenci Sınırlaması kaldırmak yeterlidir.
05.09.2019 12:00 Özel Öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapılmıştır, bunlardan bazıları öğrencinin günlük 3 ders alabilemesi derslerini 2 haftaya dağıtılabilmesi ve telafi derslerinin 2 katına çıkarılarak haftalık 4bireysel + 2 grup ayda ise 8 bireysel + 4 grup verilebilmesi eklenmiştir.
Özetle Günlük normal + telafi, grup ve bireysel farketmez toplamda 3 saati geçemez. Haftalık ise 4 bireysel normal + 4 bireysel telafi + 2 grup normal + 2 grup telafi toplamda 8 bireysel + 4 grup verilebilir . Aylık aynı şekilde 8 bireysel normal + 8 bireysel telafi + 4 grup normal + 4 grup telafi yani 16 bireysel + 8 grup verilebilir.
Maksimum Verilebilecek Ders Sayısı
Eçopta normal dersler Dönem ayarlarından Günlük ayarlar 3 bireysel, 3 grup toplamda 3 , Haftalıkta ise 4 bireysel , 2 grup toplamda 6, Aylıkta ise 8 bireysel, 4 Grup toplamda 12 yazarak ayarlanabilir. Telafi sayıları program tarafından ayarlanmaktadır.
18.07.2019 12:00 Kurumlarda kayıtlı olan ancak rapor süresi dolmuş, üst üste en az sekiz hafta; yaz aylarında ise 12 hafta devamsızlık yapmış olan engelli bireylerin kayıtları Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 25 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince silinmiştir.
Bu durumda olan öğrenciyi Birey Kayıt İşlemleri --> Yeni Birey Kayıt linkini takip ederek kayıt yapıp derslerini girebilirsiniz.
01.06.2019 12:00 Yaz ayı haftalık ders giriş sayıları
Haziran-Temmuz-Ağustos Aylarında haftalık olarak 4 Bireysel 2 Grup Şeklinde Verilebilir. Eçopta Eğitim Programları--> Öğrenci Programı--> Program Ayrıntısında = Dönem Ayarları -->Genel Ayarlar, Haftalık Maksimum terapi 4Bireysel + 2Grup = 6 yapmak yeterli olacaktır
04.06.2019 12:00 Mebbis DUYURUSU - 28/05/2019
Engeli Birey Modülünde devam etmeyen ücretsiz öğrencilerin devamsızlığı modüle işleniyordu.
Kurumda kayıtlı olup o ay ders yazılmayan engelli bireylerin devamsızlıklarının da MEBBİS Engelli Birey modülüne işlenmesi yönünde güncelleme yapılmıştır.
Normal dersi 0 (sıfır) olan öğrencilerin devamsız olarak işaretlenmesi için Anamenü --> Faturalar --> Mebbis Onay --> Devamsız Öğrenciler linkini takip ederek otomatik dersi 0 (sıfır) olan öğrencileri devamsız olarak işaretleyecektir.
06/05/2019 12:00 DUYURU - 06/05/2019 29.04.2019 tarihli ve 8493251 sayılı yazımız ekinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı KDV tevkifatına ilişkin yazı Valiliklere gönderilmişti. Ancak, söz konusu husus hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yeniden görüşüldüğünden, yeni açıklama yapılana kadar eski uygulamaya devam edilecektir.
13/03/2019 12:00 DUYURU - 13/03/2019 Ay başlarında fatura girişleri yapılırken, gereken ücretsiz öğrencinin doğru hesaplanabilmesi için, kurumda eğitim girişi yapıldığı halde fatura girişi ve onay yapılmayan eğitimlerin silinmesi gerekmektedir. Eğitim alan öğrenci sayısı, sisteme girilmiş eğitimler (onay verilmiş veya onaylanmamış fark etmeden) sayılarak belirlenmektedir. İş planlarının eğitim alan öğrenci sayısına etkisi bulunmamaktadır.
11/01/2019 12:00 DUYURU - 11/01/2019 Engelli birey modülünde kurumların genel kontenjanlarını aşmayacak şekilde eğitim odalarını ortak kullanılabilmelerine yönelik düzenleme yapılmıştır. Alt kontenjan sınırlaması olmadan, uygun derslik ve eğitim personeli olması halinde genel kontenjanı aşmayacak şekilde eğitim bilgi girişleri yapılabilecektir. Eğitimlerin, destek eğitim raporunun kapsadığı günler dikkate alınarak planlanması gerekmektedir. Örneğin; genel kontenjanı 30, yaygın gelişimsel bozukluk destek eğitim programı alt kontenjanı 10 olan bir kurum; uygun personel ve odalarının bulunması halinde bir saatte 30 engelli bireye yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programında eğitim verebilecektir.

Farklı bir örnek saatlik 5 Zihinsel, 3 Yaygın, 2 Bedensel kontenjanınız var. Normalde diğer sınıfları kullansanız bile Bedensel programında aynı saatte 2 den fazla çocuk alamıyordunuz. Şimdi 10 çocuk alabiliyorsunuz. Yani saatlik Bedensel kontenjanı değil, toplam kontenjan kadar ders verilebiliyor. 3 ince motor modülü (Çizim Becerileri (İnce Motor), El Becerileri ve El - Göz Koordinasyonu (İnce Motor), Tutma ve Bırakma (İnce Motor))tüm sınıflarda verilebiliyor. Zihinsel modulleri yaygın, özel öğrenme, işitme ve dil sınıflarında da verilebiliyor. Eçopta Eğitim Programlarında -- > Dönem ayarları--> Saatlik maksimum program saati kontrolü işaretini pasif yapmak yeterli.
02/01/2019 12:00 DUYURU - 02/01/2019 Engelli bireylerin rapor yenileme dönemlerinde, eski raporun bittiği tarihle yeni raporun başlangıç tarihleri arasındaki günlere telafi eğitimi girilememektedir. Eğitimlerin, destek eğitim raporunun kapsadığı günler dikkate alınarak planlanması gerekmektedir.
Örneğin çocuğun raporu bu ayın 15 sinde bitiyor:
- 15/31X8 = 4 seans girebilirsin diyor. Yani sadece 4 bireysel eksikse telafi dersi verilebilir.